Handig om te weten

Overzicht van de pagina:

Over BIZON-kampen

Kostprijs

Verzekering

Materiaal

Vervoer

OVER BIZON-KAMPEN

BIZON organiseert kampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Daarbij biedt BIZON een pedagogische structuur aan die heel sterk aangepast is aan de eigenheid van deze doelgroep. De monitoren en verantwoordelijken hebben dan ook een degelijke vorming genoten rond het omgaan met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en velen hebben reeds heel wat ervaring opgebouwd. Wij streven ernaar om de kinderen en jongeren een positieve ervaring mee te geven. Daarom vragen wij u om bij de inschrijving met enkele factoren rekening te houden.

 • Het is belangrijk om goed in te schatten of het kamp voor de kinderen of jongeren een positieve ervaring kan worden. De aangeboden structuur is immers verschillend van de structuur die ze thuis of in de voorziening gewoon zijn en we hebben, ondanks de degelijke vorming en de vele ervaring, nog altijd te maken met vrijwilligers en niet met professionele begeleiders. Vandaar dat we vragen om geen jongeren in te schrijven met ernstige en/of acute psychiatrische problemen, met een matige of ernstige mentale beperking, evenals jongeren met een te zware agressie-problematiek.
 • Aangezien druggebruik op kamp niet getolereerd wordt, vragen wij u ook om problemen te vermijden en geen jongeren in te schrijven met een acute verslavingsproblematiek.
 • We merken dat jongeren die zelf kiezen om deel te nemen meestal een betere ervaring hebben op een kamp of weekend.
 • Sommige kampen kunnen fysiek zwaar zijn en vragen een basisconditie, wat vooral het geval is bij de trektochten, tentenkampen en buitenlandse kampen. Bij twijfel over de deelname van een bepaalde jongere kunt u contact opnemen met  het secretariaat. Zo kunnen wij u mee helpen inschatten of een bepaald kamp of weekend al dan niet een deugddoende ervaring voor de jongere kan zijn.

KOSTPRIJS

BIZON probeert de prijs van haar kampen zo laag mogelijk te houden. Hierdoor  willen  we  alle  jongeren  de  kans   geven  om  te  genieten  van  ons  kampenaanbod.  In de prijs van een kamp is het volgende inbegrepen: het verblijf, de maaltijden, kwalitatieve begeleiding en verzekering van lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
Niet inbegrepen zijn de heen- en terugreis, bijkomende medische kosten, schade aan eigen materiaal en diefstal.

Kortingsaanvraag

BIZON vraagt voor haar kampen een dagprijs van 18€, wat overeenkomt met ongeveer de helft van de werkelijke kostprijs. Omdat deze prijs te hoog ligt voor een aantal van onze deelnemers voorziet BIZON een bijkomend kortingsbudget. De dienst of het gezin kan aangeven hoeveel hij/zij maximum (vb. helft van de kampprijs) kan bijdragen voor het bepaalde kamp en toelichten waarom.

In overleg met het secretariaat kan de totale kostprijs dalen tot 25€ voor een binnenlands kamp. Voor het buitenlands kamp JURA is er een vaste prijs van 50€ waar geen bijkomende korting voor mogelijk is. Wij vragen om oprecht met deze kortingen om te springen. Het budget is beperkt en is er uiteraard enkel voor jongeren die dit echt nodig hebben.

Om in aanmerking te kunnen komen voor extra korting kan je het kortingsaanvraagformulier (klik hier) aan het secretariaat bezorgen. Onder meer op basis van deze gegevens beslist BIZON over de eventuele toekenning van korting. Gebruik van dit formulier is niet verplicht. Je kan ook rechtstreeks via de inschrijvingstool op onze website korting aanvragen.

Andere mogelijkheden

De kostprijs mag geen drempel vormen om mee op kamp te gaan dus zet BIZON andere mogelijkheden om je kamp te betalen hieronder op een rijtje. Indien nodig, is het ook mogelijk om een afbetalingsplan af te spreken met het secretariaat.

 • Socio-cultureel participatiefonds OCMW
  • Wat: Wie gebruik maakt van de OCMW-dienstverlening of een laag inkomen heeft én problemen ondervindt om dergelijke activiteiten te betalen, kan bij het OCMW aankloppen voor tussenkomst bij tal van sportieve en culturele activiteiten. De tussenkomst kan betrekking hebben op het inschrijvingsgeld voor kampen.
  • Hoe: U neemt daarvoor best contact op met het OCMW in uw buurt.
 • Mutualiteiten
 • Fiscale aftrekbaarheid jeugdwerk
  • Wat: Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen ten laste (jonger dan 12 jaar) inbrengen ter vermindering van hun belastbaar inkomen. Het maximaal aftrekbare bedrag is begrensd tot €11,20 per opvangdag en per kind.
  • Hoe: Om deze kosten te kunnen aftrekken, moeten de ouders over een bewijsstuk beschikken. Daarom wordt er een fiscaal attest opgemaakt. BIZON stuurt dit na afloop van de kampen naar de inschrijvende dienst (indien alle betalingen in orde zijn).
 • Fonds vrijetijdsparticipatie
  • Wat: Het Fonds Vrijetijdsparticipatie is een initiatief, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, met als doel mensen die in armoede leven meer en volwaardig te laten participeren aan onder meer het jeugdwerk. Het fonds komt voor maximaal 80% van de kosten tussen.
  • Hoe: Meer info over de werking van het Fonds vind je op www.fondsvrijetijdsparticipatie.be
 • Steunpunt vakantieparticipatie
  • Wat: Steunpunt Vakantieparticipatie richt zich op personen en gezinnen in armoede, die vanwege allerlei drempels niet van een vakantie kunnen genieten.
  • Hoe: Meer info over het boeken van vakanties vind je op www.vakantieparticipatie.be
 • Jeugdaxibonnen
  • Wat: Bruggelingen kunnen voor ieder kind tussen 3 en 18 jaar 10 euro aan jeugd-AXI-bonnen gratis afhalen op de jeugddienst. Ouders die het financieel moeilijker hebben kunnen per kind 50 euro aan jeugd & sport-AXI-bonnen ontvangen.
  • Hoe: Meer info over het aanvragen van Jeugdaxibonnen bij de stad Brugge vind je op www.jeugddienstbrugge.be/jongeren/axi

VERZEKERING

De jongeren die mee op kamp gaan met BIZON zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Ziekte en materiële schade die niet het gevolg is van een ongeval op kamp vallen niet onder de verzekering. Ook materiële schade aan het kamphuis valt niet onder de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en kan verhaald worden op de jongere.

MATERIAAL

Enkele weken vóór het kamp ontvang je een kampboekje met een bagagelijst van wat je op kamp moet meenemen (en wat niet).

Hebben jullie een tekort aan slaapzakken, matjes, kleren of stapschoenen?
Geen nood, BIZON kan in reservemateriaal voorzien. Geef een seintje aan ons  BIZON secretariaat en we zoeken naar een oplossing.

VERVOER

Het vervoer van en naar de kampplaats moet je in principe zelf voorzien. BIZON beseft dat dit niet altijd gemakkelijk is. Daarom helpen we jullie graag een handje verder.

 • Vóór het kamp krijg je een adreslijst met contactgegevens van alle diensten en ouders die jongeren hebben ingeschreven. Deze lijst maakt het mogelijk om af te spreken om te carpoolen.
 • BIZON voorziet bij ieder binnenlands kamp transport vanaf het dichtstbijzijnde station naar de kampplaats.
 • Voor het buitenlandse kamp wordt wel vervoer voorzien vanaf een station ergens in Vlaanderen.
 • Indien er geen vervoer gevonden wordt, kan er samen met het secretariaat gezocht worden naar andere mogelijkheden.