INSCHRIJVINGSFORMULIER 2020

 
1 Begin 2 Naar inschrijving 3 Samenvatting 4 Voltooid
Algemeen

Het online inschrijvingsformulier van BIZON is opgedeeld in 2 delen.

1) De algemene informatie over de inschrijver van de jongere(n). Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verdere afhandeling. Zo zal alle communicatie omtrent het kamp via deze gegevens verlopen ( facturatie, praktische informatie, …).

2) De inschrijving van de jongere(n) zelf.  Hier worden gegevens van de jongere gevraagd. Indien je als dienst meerdere jongeren inschrijft, dien je per jongere de gegevens van hun contactpersoon in te vullen.

Merk op: De inschrijving voor een kamp is pas compleet indien het secretariaat hiervoor een bevestigingsmail stuurt. Indien het kamp reeds volzet is, komt de inschrijving op de wachtlijst terecht. 


 
De aanvraag van jongeren kan volledig digitaal gebeuren, evenals de verder opvolging en afhandeling van documenten.
Het is echter ook nog steeds mogelijk dit op papier te krijgen. Wens je dit?
Informatie over de dienst
Vul hier uw Bizon klant nummer in, indien je dit niet weet, laat dit veld leeg.
Indien van toepassing.
Vul hier de algemene contactpersoon voor de dienst in.

Privacy: De contactgegevens die BIZON via de inschrijvingen verkrijgt, worden met het oog op latere correspondentie en samenwerking verwerkt in een intern adresbestand. Indien u in detail wenst te vernemen welke persoonsgegevens werden verwerkt, deze wil laten verbeteren of verwijderen, kan u zich richten tot het secretariaat van BIZON vzw via 09 236 30 09 of info@bizonvzw.be.

Meer informatie over het privacy beleid van BIZON kan je hier vinden.