Open plaatsen op kamp

Hier zijn alle openstaande plaatsen voor deelnemers aan de kampen. Voor kinderen van gezinnen zonder professionele opvoedingsondersteuning (GZO) houdt BIZON enkele plaatsen vrij, tot één maand voor het begin van de vakantieperiode. 

Er kunnen steeds jongeren worden ingeschreven op de wachtlijst. Indien er plaats vrijkomt op een kamp nemen wij contact op met je.

Kampen

Paaskamp

#Beachfest

Vakantie aan Zee

Piratenkamp

Themakamp

Sherwood

4Sjor

Panic in Panem

Belgium Express

Jura

Fietsen op Texel

Herfstkamp

Kerstkamp

Open plaatsen

/

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

14

11

Open plaatsen GZO

/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0