BIZONvrijwilligers & corona

Na een lange periode van onwetendheid en spanning kwam vrijdag 22 mei het verlossende verdict: WE MOGEN OP KAMP. Joepie, ook deze zomer wordt van ons!

Dat het een onvergetelijke jeugdwerkzomer wordt, staat vast. Niet alleen de aanloop naar, maar ook de kampen zelf zien er dit jaar anders uit. De Nationale Veiligheidsraad legde ons enkele beperkingen en maatregelen op die we de afgelopen dagen met de Raad van Bestuur, kamp- en hoofdleiding en secretariaat grondig hebben doorgenomen. We bekeken hoe we die op onze werking kunnen toepassen en proberen ze voor jou zo hapklaar mogelijk voor te bereiden. 

Ook naar ouders, diensten en jongeren zal deze extra informatie op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Laten we er met z’n allen weer een BIZONder warme zomer van maken!


Een korte opsomming van de maatregelen...

Het kampenaanbod


Om alle kampen op een zo veilig mogelijke manier te laten doorgaan, hebben we een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in het aantal deelnemers en vrijwilligers op sommige kampen. Waarom? Een contactbubbel mag maximaal 50 personen bevatten. Daarnaast houden we ook preventief rekening met rustmomenten die deze zomer extra belangrijk zullen zijn, alsook met het mogelijk uitvallen van vrijwilligers omdat ze symptomen vertonen. Als dat voor jouw kamp(en) het geval is, zal de kamp- en hoofdleiding dit zeker nog verduidelijken tijdens een overlegmoment met het kampteam.


Daarnaast zijn ook de kampconcepten van 2 kampen gewijzigd:
 

  • Belgium Express zal dit jaar doorgaan vanop een vaste uitvalsbasis, omdat rondtrekken afgeraden wordt door de Nationale Veiligheidsraad. 

  • Séguret zal doorgaan vanop een andere bestemming met een aangepast concept. Buitenlandse kampen die verder dan 150 km van de Belgische grens plaatsvinden, kunnen dit jaar niet doorgaan.  


Wie mag mee? 


Behoor je als vrijwilliger tot een risicogroep omdat je een onderliggende aandoening hebt (bv. hart-, long- of nieraandoening, diabetes, immunosuppressie, …), dan is je aanwezigheid op kamp toegestaan als dit geen impact heeft op het kamp. We raden je wel aan om vooraf advies te vragen aan je huisarts. Hetzelfde geldt als je samenwoont met een persoon die tot de risicogroep behoort. 


Vrijwilligers die tot 5 dagen voor de start van het kamp symptomen van corona (= hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen) vertonen, mogen niet op kamp vertrekken. Deze maatregel wordt ingevoerd om jezelf, maar ook zeker de andere vrijwilligers en deelnemers van het kamp te beschermen. Be careful!


Tot slot is ook deelnemen als vrijwilliger aan 2 opeenvolgende kampen niet mogelijk dit jaar, tenzij er tussen die kampen een spreiding zit van 5 dagen. Deze beperking wordt ingevoerd om de vermenging tussen verschillende contactbubbels tegen te gaan. Vrijwilligers die ingeschreven zijn voor 2 opeenvolgende kampen worden snel door het secretariaat gecontacteerd. Je kan gerust zelf ook al proactief aan het secretariaat laten weten welk kamp jouw voorkeur krijgt. 


Hygiëne


Dat een optimale hygiëne belangrijk is, weten we intussen allemaal. Tijdens het kamp plannen we daarom ook enkele vaste momenten in om met z’n allen de handen te wassen. We verspreiden affiches waarop de correcte manier om dit te doen staat afgebeeld. Daarnaast koopt BIZON ook voor elk kamp voldoende alcoholgel aan. 


Hoesten of niezen in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes die je meteen in de vuilbak werpt, blijven ook nu de norm. 


Social distancing en mondmaskers


Binnen eenzelfde contactbubbel, moet er geen rekening gehouden worden met de anderhalve meter afstand en zijn ook mondmaskers geen verplichte maatregel. Dit zou op een jeugdkamp tenslotte ook zo goed als onmogelijk zijn. 


De regels zijn wel van toepassing wanneer je in contact komt met externen. Dit kan bijvoorbeeld bij een stadsspel, het boodschappen doen, bij extern bezoek op de kampplaats (bv. de kampeigenaar of een lid van de Raad van Bestuur) of wanneer je 't openbaar vervoer gebruikt. Alleen als de social distancing niet kan gegarandeerd worden zal er een mondmasker moeten gedragen worden.

Ook een voorraadje aan mondmaskers zal BIZON voor ieder kamp voorzien. 


Het kampschema


Ook bij de invulling van het kampschema houden we rekening met enkele beperkingen en regels. 


  • Activiteiten gaan bij voorkeur zo veel mogelijk buiten en op het kampterrein door. Uitstappen worden sterk beperkt en zijn logischerwijs onderworpen aan de overheidsmaatregelen en de voorwaarden die de locatie zelf oplegt. 

  • Tweedaagses worden niet aangemoedigd en kunnen enkel plaatsvinden op locaties waar dat toegelaten is. 

  • Rustmomenten zijn nu belangrijker dan ooit. De kamp- en hoofdleiding zal bekijken hoe deze zo goed mogelijk kunnen worden gerespecteerd.


Symptomen op kamp


Indien je ziek wordt en symptomen vertoont die kunnen wijzen op Corona zal je op de kampplaats onmiddellijk in quarantaine geplaatst worden. De medicatieverantwoordelijke zal jouw toestand verder opvolgen. BIZON zal ook nauw samenwerken met de dichtstbijzijnde huisdokter van de kampplaats. De huisdokter zal ingelicht worden en komt eventueel ter plaatse voor een diagnose. Bij ernstige en verdachte symptomen kan je naar huis worden gestuurd. 


Deze procedure geldt ook voor deelnemers. 


Bovenstaande en meer diepgaande maatregelen zullen op een van de volgende voorbereidingsmomenten met jouw kampteam nog uitgebreid worden overlopen door de kamp- en hoofdleiding. Sowieso zal dit ook nog eens extra gebeuren op voorkamp. Heb je in de tussentijd nog dringende vragen, dan kan je altijd bij hen of bij een medewerker van het secretariaat terecht.


Verdere updates over corona bij BIZON zullen telkens op deze pagina worden aangevuld.

Voor vragen over het coronavirus zelf verwijzen we je graag door naar de officiële site van de overheid: www.info-coronavirus.be.

Voor vragen over het coronavirus op kindermaat, verwijzen we je graag door naar de site van WAT WAT: https://www.watwat.be/corona 


Wij zijn er alvast van overtuigd dat we met een beetje inspanning van ons allen ook van deze zomer een BIZONder beestige editie kunnen maken. 


Hopelijk doet BIZON dit met jou erbij! Heb je toch nog jouw bedenkingen bij jouw deelname aan het kamp? Contacteer dan zo snel mogelijk het secretariaat, zodat wij een overzicht behouden over wie allemaal zal deelnemen aan de kampen.


Tot snel!