Blue bikes

Het secretariaat is niet op alle momenten súpervlot te bereiken met het openbaar vervoer. BIZON voorziet daarom in blue bikes voor iedereen die in functie van BIZON ergens moet geraken.

Hieronder volgt de praktische regeling hoe het systeem in z’n werk gaat.

Hoe kan ik een fiets reserveren?

 • Je vraagt goed op voorhand een code aan via het secretariaat. Je zegt waarom je de pincode nodig hebt. (vergadering, spreken op school…)
 • Met die code kun je aan de blue bike automaat een fiets huren.
 • Je rijdt met de fiets naar:
  • het secretariaat
  • de werkgroepbijeenkomst
  • de school waar je gaat spreken

 Binnen de 24 u parkeer je de fiets terug op de plaats waar je hem gehaald hebt.

Is het zo simpel? Inderdaad, al lees je wel best de praktische instructies nog eens na.

 • Het kost BIZON 3,5 euro per geleende fiets. Maak er daarom enkel gebruik van op momenten dat andere mogelijkheden niet mogelijk of te omslachtig zijn. Het secretariaat zal hier ook over waken. (wandelen, carpoolen, bussen of eigen fiets blijven ook interessante opties.)
 • Het secretariaat is niet 24/24 beschikbaar. Wees daarom op tijd met het aanvragen van je pincode (een week op voorhand is geen overdreven luxe).
 • Wanneer je een pincode aanvroeg, en hem uiteindelijk niet gebruikte, laat dit dan weten aan het secretariaat. Zij kunnen niet natrekken welke codes al gebruikt zijn.
 • De fiets wordt altijd binnen de 24u terug naar hetzelfde station gebracht.
 • Bij vertrek controleer je de fiets altijd op gebreken. Als er een probleem is kun je hem terugbrengen en een andere krijgen binnen de 15 minuten. Indien je ze niet opmerkt kan je beticht worden voor het toebrengen van schade.
 • De locatie en beschikbaarheid van de blue-bikes vind je hier.
 • Bij problemen neem je contact op met het secretariaat (09 236 30 09).

Indien je een fiets leent via dit systeem ga je ook akkoord met de voorwaarden van blue bike die eraan gekoppeld zijn. Hier volgen ze:

 • De gebruiker van de Blue-bike gebruikt de fiets met zorg en als een goede huisvader. Dit houdt onder meer in dat hij de verkeerswetgeving en wegcode respecteert, de Blue-bike enkel gebruikt op de openbare weg, meer bepaald waar het gebruik ervan toegelaten is, en dat hij zichzelf noch anderen in gevaar brengt.
 • Bij het parkeren doet de gebruiker de Blue-bike steeds op slot met het bijgevoegde hangslot. Indien de Blue-bike onbeheerd en niet afgesloten wordt aangetroffen, kan hij in beslag genomen worden door Blue-mobility of één van zijn mandatarissen.
 • De gebruiker van Blue-bike brengt geen enkele verandering aan de fiets aan (behalve de hoogteregeling van het zadel).
 • De gebruiker van de Blue-bike mag geen andere personen vervoeren op de Blue-bike.
 • De gebruiker van Blue-bike verklaart dat hij in goede fysieke conditie is en aan alle wettelijke voorwaarden voldoet om de betrokken Blue-bike te besturen. Bovendien verklaart de Gebruiker houder te zijn van een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en deze gedurende de volledige looptijd van het Abonnement te behouden.
 • Vóór het gebruik voert de Gebruiker van Blue-bike een eenvoudige visuele controle uit en meldt eventuele duidelijk zichtbare gebreken aan Blue-mobility, ofwel via zijn vertegenwoordiger of via het automatische verhuursysteem.
 • Na het gebruik van de Blue-bike moet de Gebruiker ervan de fiets terugbrengen naar het punt waar hij hem heeft gehuurd, in dezelfde staat van werking als die waarin hij hem gekregen heeft, met dien verstande dat hij verondersteld wordt hem in perfecte staat te hebben gekregen. De Gebruiker van Blue-bike heeft echter het recht om de fiets, binnen een kwartier na de ontvangst ervan, kosteloos naar het verhuurpunt terug te brengen of terug te plaatsen in het automatisch uitleenstation waar hij ontleend werd, indien de Blue-bike een gebrek vertoont en dit gebrek niet toe te schrijven is aan de Gebruiker van Blue-bike.
 • De Gebruiker van de Blue-bike mag minderjarig zijn, op voorwaarde dat hij ten minste 14 jaar oud is. De Blue-bikes zijn niet toegankelijk voor minderjarigen jonger dan 14, ook niet als zij door een volwassene worden vergezeld. Als Blue-mobility een inbreuk vaststelt op deze bepaling, dan wordt de Houder van het abonnement aansprakelijk gesteld voor elke geleden schade tegenover wie dan ook die uit dit onrechtmatig gebruik zou kunnen voortvloeien.