BIZONdeelnemers & corona

Na een lange periode van onwetendheid en spanning kwam vrijdag 22 mei het verlossende verdict: WE MOGEN OP KAMP. Joepie, ook deze zomer kunnen we weer super BIZONder maken!
 

Dat het een onvergetelijke jeugdwerkzomer wordt, staat vast. Dit jaar zullen de kampen er namelijk een beetje anders uitzien door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad die we ook bij BIZON moeten opvolgen. Met ons hele team hebben we de afgelopen dagen hard gewerkt aan een plan met richtlijnen om de kampen zo veilig mogelijk te maken. Gelukkig blijven ze wel nog altijd even leuk als anders!


In deze mail leggen we kort uit hoe dat plan eruit ziet, wat er precies anders zal zijn en hoe we ook een beetje op jullie hulp rekenen. Alleen samen kunnen we er een fantastische editie van maken!
 


 

Een korte opsomming van de maatregelen...

 

Het kampenaanbod

 


Om alle kampen op een zo veilig mogelijke manier te laten doorgaan, hebben we een paar kleine wijzigingen doorgevoerd in het aantal deelnemers en vrijwilligers op sommige kampen. Die aanpassing komt er omdat kampen in een contactbubbel van maximaal 50 personen moeten doorgaan. 


Deze wijzigingen hebben geen invloed op de kinderen en jongeren die al een bevestiging van hun inschrijving hebben ontvangen. Zij kunnen nog altijd mee op kamp vertrekken. 

De reorganisatie van de kampen door de coronamaatregelen heeft wel invloed op de deelname van een aantal vrijwilligers. Daar zien we enkele verschuivingen nodig. Als we voldoende vrijwilligers vinden, kunnen ook nog enkele deelnemers vanop de wachtlijst worden bevestigd voor het kamp. Daarnaast zijn ook de kampconcepten van 2 kampen gewijzigd:
 

  • Belgium Express, normaal gezien een rondtrekkamp, zal dit jaar doorgaan vanop een vaste uitvalsbasis omdat rondtrekken afgeraden wordt door de Nationale Veiligheidsraad. Huidige kampleiding van dit kamp zijn hard bezig hun kamp te reorganiseren en te kijken wat mogelijk is. 

  • Séguret, ons enige buitenlands kamp deze zomer, zal doorgaan vanop een andere bestemming met een aangepast concept. Normaal gezien zal dit in België zijn.  Buitenlandse kampen die verder dan 150 kilometer van de Belgische grens plaatsvinden, kunnen dit jaar niet doorgaan.  


Alle ingeschreven deelnemers van bovengenoemde kampen ontvangen zo snel mogelijk meer informatie hierover. 


Wie mag mee? 


Graag vragen we je om het persoonlijk inlichtingenformulier (PIF) zo aandachtig en goed mogelijk in te vullen. Deze gegevens zijn deze zomer extra belangrijk. 


Deelnemers die tot de risicogroep* behoren of samenwonen met iemand die hiertoe behoort, mogen mee op kamp. We raden je wel aan om vooraf advies te vragen aan je huisarts. Minderjarige deelnemers (jonger dan 18 jaar) dienen hiervoor een uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd te krijgen. Deze toestemming is opgenomen in het persoonlijk inlichtingenformulier.  *(risicogroep = mensen met hart-, long- of nieraandoening, diabetes, immunosuppressie en 65+’ers) 

 


 

Vertoon je tot 5 dagen voor de start van het kamp symptomen van corona (= hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen), dan mag je jammer genoeg niet op kamp vertrekken. Deze maatregel is er om jezelf, maar zeker ook de andere deelnemers en de vrijwilligers van het kamp te beschermen. We doen hier dan ook graag een beroep op jouw eigen verantwoordelijkheid. 


Tot slot adviseren we deelnemers om de laatste 5 dagen voor het kamp niet deel te nemen aan andere (jeugd)activiteiten buiten de gezins- of leefbubbel. Ze kunnen we samen vermenging van contactbubbels vermijden.
 

Hygiëne

 Dat een optimale hygiëne belangrijk is, weten we intussen allemaal. Tijdens het kamp plannen we daarom ook enkele vaste momenten in om met z’n allen de handen te wassen. We verspreiden affiches waarop de correcte manier om dit te doen staat afgebeeld. Daarnaast kopen we ook voor elk kamp voldoende alcoholgel aan. 


Hoesten of niezen in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes die je meteen in de vuilbak werpt, blijven ook nu de norm. 


Je kan hier alvast de hygiëneaffiches bekijken.
 

Social distancing en mondmaskers


Binnen eenzelfde contactbubbel, moet er geen rekening gehouden worden met de anderhalve meter afstand en zijn ook mondmaskers geen verplichte maatregel. Dit zou op een jeugdkamp tenslotte ook zo goed als onmogelijk zijn. 


De regels zijn wel van toepassing wanneer we op kamp in contact komen met externen. Dit kan bijvoorbeeld bij een stadsspel of andere uitstap. 


Ook een voorraadje aan mondmaskers zal BIZON voor ieder kamp voorzien. 


Het kampschema


Ook bij de invulling van het kampschema houden we rekening met enkele beperkingen en regels. 


  • Activiteiten gaan bij voorkeur zo veel mogelijk buiten en op het kampterrein door. Uitstappen worden sterk beperkt en zijn logischerwijs onderworpen aan de overheidsmaatregelen en de voorwaarden die de locatie zelf oplegt. 

  • Spelletjes met veel contact tussen de kinderen en jongeren worden vermeden. 

  • Rustmomenten zijn nu belangrijker dan ooit. De kamp- en hoofdleiding zullen bekijken hoe deze zo goed mogelijk kunnen worden gerespecteerd. 


Symptomen op kamp


 

Indien een deelnemer ziek wordt en symptomen vertoont die kunnen wijzen op corona, zal deze onmiddellijk in quarantaine worden geplaatst op de kampplaats. De medicatieverantwoordelijke zal de toestand verder opvolgen samen met de dichtstbijzijnde huisdokter. 


Bij ernstige en verdachte symptomen kan de deelnemer niet langer op de kampplaats blijven. De ouders of verantwoordelijke inschrijver zal telefonisch verzocht worden om hem/haar zo snel mogelijk te komen ophalen. Om die reden vragen we meerdere contactpersonen op te geven via het persoonlijk inlichtingenformulier. Zo kan er snel gehandeld worden en raakt de deelnemer zeker veilig in bed. 


Deze procedure geldt ook voor vrijwilligers.
 

Deelnemers afzetten en ophalen 
 

BIZON zal ook maatregelen treffen voor het afzetten en ophalen van de deelnemers. Het is zo dat we ouders/begeleiders die deelnemers brengen of ophalen zien als een externe bubbel.


We raden aan dat deelnemers worden gebracht door 1 begeleider, liefst met een auto. Bij aankomst op het kampterrein wordt er een procedure opgestart waarbij begeleider en deelnemer(s) zullen moeten wachten tot het hun beurt is om zich aan te melden. Afscheid tussen begeleider/ouder gebeurt zoveel mogelijk aan de auto. Indien je aan de beurt bent zullen de regels rond social distancing gerespecteerd worden. 


Bij het ophaalmoment einde van het kamp zal er dit jaar geen verloren-voorwerptafel zijn. De kampleiding zal zoveel mogelijk de verloren voorwerpen proberen toe te wijzen aan de jongere op het kamp zelf. Na het kamp kan je altijd het secretariaat van BIZON contacteren om navraag te doen rond verloren kledij of andere spullen.


Bovenstaande maatregelen worden sowieso nog eens extra uitgelegd aan de deelnemers aan de start van het kamp. Heb je als ouder of contactpersoon in de tussentijd nog dringende vragen, dan kan je altijd bij een medewerker van ons BIZONsecretariaat terecht via onderstaande contactgegevens. Wanneer jij als ouder/voogd of de deelnemer zelf deze maatregelen niet ziet zitten, vragen we om het BIZONsecretariaat zo snel mogelijk te verwittigen. 

 

Voor vragen over het coronavirus zelf verwijzen we je graag door naar de officiële site van de overheid: www.info-coronavirus.be of naar de pagina van WAT WAT voor info op kindermaat: www.watwat.be/corona.


Wij zijn er alvast van overtuigd dat we met een beetje inspanning van ons allen ook van deze zomer een BIZONder beestige editie kunnen maken. Jij ook?