Externe Vormingen

Jeugdwerkers, jeugddiensten, een lokale jeugdvereniging, een school of andere geïnteresseerden kunnen naast ons vast aanbod ook beroep doen op ons extern vormingsaanbod. Wij delen onze praktijkervaring graag met andere organisaties en sectoren die in aanraking komen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Zie http://bizonvzw.be/vorming voor een uitgebreidere uitleg.

Je kan ook direct een externe vorming aanvragen via de link hieronder: