VORMINGS DINSDAGEN

# You(th)ShouldPlay

Sommigen onder jullie kennen onze hashtag vast al. BIZON gelooft dat elk kind en elke jongere recht heeft op vrijetijd vol spel. Ook kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. En al zeker in het jeugdwerk. Youth should play. Maar ook 'You should play'!

Daarnaast zet BIZON ook sterk in op vorming omtrent zo'n BIZONdere doelgroep. Dit doen we zowel voor onze eigen vrijwilligers als voor externe collega's in het jeugdwerk. We gieten onze expertise met plezier in een gratis online vorming waarvoor we jou graag uitnodigen.

Krijg een antwoord op al je vragen tijdens onze vijf vormingsavonden op dinsdag. Enkele van onze vrijwilligers delen graag hun BIZONdere ervaring betreffende jeugdwerkactiviteiten voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Meer info over de sessies lees je onder de afbeelding.

Algemeen:

Alle vormingsmomenten gaan van start om 19.30u en zullen ongeveer 2 uurtjes duren. Het einde van de sessie mikken we dus op 21.30u. Alle vormingssessies zijn volledig gratis online te volgen. Om de sessies interessant te houden voor alle deelnemers worden deze beperkt tot maximaal 20 deelnemers.

**VOLZET ** Vormingsdinsdag 1 - #BIZONdere jongeren - dinsdag 17 november

Maatschappelijk kwetsbaar, “was da?” en hoe merk je dat nu eigenlijk in het jeugdwerk? "Dat is typisch de jeugd van tegenwoordig!" of "Het is de schuld van de ouders!" of "Hij heeft zijn pilletje weer niet genomen." Ongetwijfeld hoorde je (één van) deze uitspraken ook al vaker. We staan uitgebreid en op een interactieve manier stil bij veel voorkomende gedragskenmerken van kinderen en jongeren uit een maatschappelijk kwetsbare situatie. Samen met de deelnemers van de vormingssessie gaan we op zoek naar de echte oorsprong van dergelijk gedrag en zoeken we hoe we hiermee zo goed mogelijk kunnen omgaan.
 
LET OP: deze vormingsavond is volzet. Wie alsnog inschrijft, komt op de wachtlijst terecht.

**VOLZET ** Vormingsdinsdag 2 - #BIZONdere groepen - dinsdag 24 november

Een groep jongeren in een jeugdwerking of op kamp is als een peloton in de koers. Enkelen trekken de kop, anderen bengelen aan de staart en tussenin bevindt zich de massa! Hoe kunnen we een goede groepsvorming bevorderen tijdens activiteiten of op een kamp en hoe speel je in op een groep (maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren? Hoe kunnen we preventief inspelen en anticiperen op verschillende groepsprocessen? In welke fase komen pesterijen en relaties naar boven? In deze vorming gaan we in op de verschillende fasen in de ontwikkeling van een groep en hoe je daar op kan inspelen. Je krijgt ongetwijfeld een antwoord op deze vragen en bestaan er voor jou geen (groeps)geheimen meer!

LET OP: deze vormingsavond is volzet. Wie alsnog inschrijft, komt op de wachtlijst terecht.

 

Vormingsdinsdag 3 - #BIZONdere aanpak - dinsdag 1 december

Jeugdwerk: it’s all about fun! Plezier, amusement, spelen, … dat is waarover het gaat. Natuurlijk zijn er regels nodig om alles in goede banen te laten lopen. Hoe vind je het evenwicht tussen die regels en de fun? Hoe voorkom je chaos en hoe ga je de sfeer van een bootcamp tegen? Middels een theoretisch kader én praktijkoefeningen krijg je concrete handvaten die je helpen in het omgaan met (maatschappelijk kwetsbare) jongeren. We zoeken samen met jullie hoe deze handvaten kunnen toegepast worden in je eigen werking, tijdens activiteiten, op kamp, …

** VOLZET ** Vormingsdinsdag 4 - #BIZONdere aanpak - dinsdag 8 december

Overtreden van afspraken, weglopen van de groep, een grote mond, een opstootje tussen jongeren, … Af en toe kom je tijdens activiteiten of op kamp wel eens dergelijke uitdaging tegen… Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? Hoe reageer je best op dat moment? Hoe ga je er verder mee om? In deze vorming vol concrete voorbeelden en met voldoende ruimte voor je eigen casussen staan we stil bij dergelijke situaties.. De vorming legt de nadruk op het anticiperen op moeilijke situaties en reikt enkele principes aan over het oplossen van conflicten.

LET OP: deze vormingsavond is volzet. Wie alsnog inschrijft, komt op de wachtlijst terecht.

Vormingsdinsdag 5 - #BIZONdere aanpak - dinsdag 15 december

Verbaal of non-verbaal, alleen of in groep, doelgericht of net niet, … Agressie komt voor in vele vormen en vraagt daarom steeds een doordachte aanpak. Jouw reactie als begeleider, op agressie, is cruciaal. In deze vorming vertrekken we vanuit de jongere en zijn agressieve manier van reageren. Welke vormen van agressie kunnen we onderscheiden? Eenmaal we een onderscheid kunnen maken in deze verschillende vormen van agressie, hoe ga je er dan mee om? Keep calm!

*Deze vorming bouwt verder op de vorming “Een conflict? Animeren is anticiperen”, die ingaat op conflicthantering. Deze vormingen kunnen, indien voldoende tijd, gekoppeld worden. Deze vorming is gebaseerd op het boek “Loop naar de maan!” van Geert Taghon, 2008.

Inschrijven voor één of meerdere vormingssessies kan via de oranje knop rechtsboven.