Vormingsdagen BIZONdere aanpak

Periode: 
zaterdag, 6 maart, 2021 t/m zondag, 7 maart, 2021

# You(th)ShouldPlay

Sommigen onder jullie kennen onze hashtag vast al. BIZON gelooft dat elk kind en elke jongere recht heeft op vrijetijd vol spel. Ook kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. En al zeker in het jeugdwerk. Youth should play. Maar ook 'You should play'!

BIZON is een jeugdorganisatie, gedragen en gestuurd door vrijwilligers, die als doel heeft om vakantieactiviteiten te organiseren voor kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar in een maatschappelijk kwetsbare situatie uit Vlaanderen en Brussel.

Daarnaast zet BIZON ook sterk in op vorming omtrent zo'n BIZONdere doelgroep. Dit doen we zowel voor onze eigen vrijwilligers als voor externe collega's in het jeugdwerk. We gieten onze expertise met plezier in een gratis online vorming waarvoor we jou graag uitnodigen.

Krijg een antwoord op al je vragen tijdens onze 4 vormingen. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt!

Wat doen we tijdens deze dagen?

Een enthousiast (en beetje zot) team van instructeurs bereidt een interessant en uitdagend, maar tegelijkertijd ook speels en interactief vormingsaanbod voor waarin verschillende onderwerpen aan bod komen. Dit jaar gaan de vormingsdagen online door.

We besteedden extra aandacht om deze sessie ook online speels en interactief te maken. We kozen ervoor om 4 sessies aan te bieden waar wij een bom aan ervaring in hebben.

Uit welke sessies kan je kiezen? Goede vraag!

✨Jongeren met een vluchtverhaal

Zaterdag 6 maart 10.30u tot 12.45u
 
Vluchtelingen komen uit heel diverse delen van de wereld. Vooral gebieden waar plots conflicten uitbreken, of waar armoede heerst, brengen heel wat vluchtelingen voort. Ze verlaten hun land om zo de mensonwaardige behandeling die ze daar riskeren, te ontvluchten.
 
Voor hen die nog niet zo lang in België zijn, is het niet altijd even makkelijk om hun plekje in een nieuwe samenleving te vinden. BIZON heeft een kamp specifiek voor anderstalige nieuwkomers die maximaal 2 jaar hier wonen.
 
Veel van deze jongeren ervaren een enorme druk op hun schouders om hun leven hier te laten ‘slagen’. Ze ontwikkelen een identiteit die elementen van meerdere culturen combineren. Soms staan die haaks op elkaar. Net daarom is een plekje voor deze jongen in het jeugdwerklandschap essentieel.
 
De expertise hebben we doorheen de jaren opgebouwd en willen we ook delen met andere jeugdwerkers!
 
Aan wat mag je jou verwachten?
- Een online inleefspel + korte nabespreking
- Theoretisch kader: wat is een NBBM?
- Verdieping: jongeren in het jeugdwerk
- Een interactief gesprek met ervaringsdeskundigen: jongere zelf, iemand uit het werkveld en de deelnemers van de vorming
 

✨Geweldloos verzet  **WACHTLIJST**

Zaterdag 6 maart 19u tot 21u

Bij inschrijving op deze vorming kom je op de wachtlijst tercht. We houden je op de hoogte als er een plekje vrijkomt!

Hoe kan je je op een geweldloze manier verzetten tegen het gedragen van een jongere op kamp?
-Laat los door vast te houden

Hoe neem je een stapje terug en kom je tot de-escalatie?
-Keep Calm

Hoe blaas je terug zuurstof in een vastgelopen situatie?
-Smeedt het ijzer als het koud is

Wat is dat dan nieuwe autoriteit?
-It takes a village

Heb je al wel wat ervaring als (hoofd)animator? Bots je soms op zeer moeilijke situaties in het jeugdwerk en zit je wel eens met de handen in het haar tijdens grote conflicten en bij zeer storend gedrag van jongeren? Ben je daarom op zoek naar meer concrete handvaten in het omgaan met ernstig (agressief) probleemgedrag?

Nood aan bruikbare en praktische tips & tricks om een conflict te de-escaleren? Belangrijk is ook om te zorgen voor herstel, maar hoe pak je dit aan? Negatieve spiralen, daar doen we alvast niet aan mee! Durf even te kijken met een andere bril en kies voor een geweldloze basishouding en reactie vanuit een nieuwe visie op autoriteit!

✨Jongeren in de hulpverlening

Zondag 7 maart 10.30u tot 12.30u

Heel wat van de kinderen en jongeren die met BIZON mee op kamp gaan, groeien op in een verontrustende opvoedingssituatie. Ze leven in een problematische situatie waarin hun sociale, emotionele of intellectuele ontwikkeling bedreigd wordt. Het gaat over zeer diverse situaties waarbij kinderen hun grenzen op fysiek, psychisch of seksueel vlak overschreden worden.
 
Opgroeien in zo’n situatie kan een grote invloed hebben op de ontwikkeling van een kind. Ze hebben het moeilijker met het aangaan van vertrouwensrelaties. Ze gaan soms op een andere manier om met emoties, ze kunnen zich soms moeilijker concentreren bij speluitleg,…
 
En toch blijf een kind in de eerste plaats een kind! Hoe kan je als jeugdwerker extra rekening houden met hun rugzakje zodat ze zich ook kunnen ontspannen! Want #YouthShouldPlay!
 
Wat mag je verwachten?
- Inzicht in het jeugdhulpverleningslandschap
- Meer zicht op de achtergrond van de jongeren en hun leefwereld
- Interactief gesprek met ervaringsdeskundige
- Tips & tricks om binnen het jeugdwerk rekening te houden met deze jongeren en hun rugzakje.
 

✨Omgaan met pestgedrag  **WACHTLIJST**

Zondag 7 maart 13.30u tot 15.30u

Bij inschrijving op deze vorming kom je op de wachtlijst tercht. We houden je op de hoogte als er een plekje vrijkomt!

Pesten is een van de moeilijkste groepsprocessen om mee om te gaan op kamp. Pesten komt heel vaak voor. In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest.

Op kamp komt een groep in een intens groepsvormingsproces terecht. Ook hier komt pesten voor! Er zijn altijd meerdere partijen en dat is dan ook dé manier om inzicht te krijgen in het ‘pest-circuit’.

Het stoppen van pesten is dan ook een groepsgebeuren waar iedereen zijn steentje zal moeten bijdragen.

Inschrijven voor één of meerdere vormingssessies kan via de oranje knop rechtsboven.

Heb je nog vragen? Contacteer ons via info@bizonvzw.be of bel ons op 09 236 30 09. Tot snel!

Prijs: 
€0.00
Plaats: 
Deze vorming gaat online door. Na inschrijving krijgen jullie tijdig een zoomlink.