Algemene Vergadering

Iedere VZW moet wettelijk een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur hebben. De formele bevoegdheden van de Algemene Vergadering worden bepaald door de VZW-wetgeving, de statuten en het Huishoudelijk Reglement van BIZON. Zo benoemt en kwijt de AV bestuurders, geeft ze al dan niet goedkeuring aan de begroting,… e.a.

BIZON kiest er voor om de leden van de Algemene Vergadering ook te betrekken bij inhoudelijke vraagstukken. Zo is de Algemene Vergadering een inspraakorgaan en klankbord voor alles wat de organisatie aan gaat (vorming, vrijwilligersbeleid, specifieke projecten,… e.d.).

De leden van de Algemene Vergadering worden tweejaarlijks verkozen. Deze leden hebben stemrecht over de formele taken van de Algemene Vergadering. (voor meer details zie Huishoudelijk Reglement).  Alle vrijwilligers van BIZON zijn welkom op de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering. De agenda wordt dan ook via de website en facebook bekend gemaakt. Wil je dus je steentje bijdragen,… kom dan zeker eens langs!

LEDEN ALGEMENE VERGADERING 2018-2020

Chloe Terry (1), Jeroen Beunnens (1), Gian De Decker (1), Pieter-Jan Remaut (1), Saartje Beunnens (1), Jolijn Degrande (1), Eva Grauwels (1), Bert Verslyppe (1), Dorien De Leeuw (1), Matthias Vanlede (1), Halinka Lannoo (1), Hans Druart (1),
Tine Creupelandt (2), Simon De Corte (2),
Cis Lagae (3), Jeroen Verstraete (3), Tess Debacker (3), Ilonah Matthys (3),
Hannes Brouckaert (4), Pieter Delafortrie (4)

(1) vertegenwoordiger actieve vrijwilligers
(2) vertegenwoordiger oud-vrijwilligers
(3) vertegenwoordiger Raad van Bestuur
(4) vertegenwoordiger externen