BIZON?!?

Een BIZONdere organisatie binnen het jeugdwerk!

BIZON is ongelooflijk blij dat jij de weg naar onze site en naar onze vereniging gevonden hebt.

Missie - You(th) Should Play

BIZON is een jeugdorganisatie, gedragen en gestuurd door vrijwilligers, die als doel heeft om vakantieactiviteiten te organiseren voor kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar in een maatschappelijk kwetsbare situatie uit Vlaanderen en Brussel. BIZON heeft als ambitie het sociaal isolement waarin deze kinderen en jongeren kunnen terechtkomen te verminderen en hen de mogelijkheid te bieden om zich te ontspannen.

Visie

BIZON brengt een positief en respectvol verhaal over haar doelgroep om zo bruggen te bouwen en taboes te doorbreken. BIZON zorgt daarom voor kennisopbouw en deelt haar expertise met andere jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Brussel.

BIZON steunt op haar vrijwilligers bij het organiseren van vrije tijd in de vorm van kampen. Het is dan ook deze vrijwilligersgroep die de diversiteit en de grootte van het aanbod naar de kinderen en jongeren toe bepaalt. Geen vrijwilligers betekent geen kamp. BIZON zet daarom sterk in op een beleid waarbij elke vrijwilliger naar eigen vermogen een engagement opneemt. BIZON wil elke vrijwilliger hierin optimaal ondersteunen om zo mee te werken aan de realisatie van haar missie.

Wil jij hier aan meewerken?

We hebben engagementen op maat, voor mensen met veel tijd en mensen met weinig tijd. Alles kan bij BIZON!

Heb je al vragen? Richt deze dan naar info@bizonvzw.be waar onze medewerkers je vraag zullen oppikken.

BIZON in cijfers