Info (Hoofd) Animatorattest

Stappenplan: Hoe bemachtig je een (hoofd)animatorattest in het jeugdwerk?

Kortom? Eerst volg een cursus, je doet daarna een stage en je neemt uiteindelijk deel aan een terugkommoment.

Droom je al een tijdje van je attest als (hoofd)animator in het jeugdwerk? BIZON helpt je hiermee graag verder! Om een (hoofd)animatorattest in het jeugdwerk te verkrijgen moet je een traject doorlopen die vastgelegd is door de Vlaamse Overheid. Omdat we je saaie wetteksten willen besparen, vatten we hier kort samen wat dit traject juist inhoudt. Dit traject moet je doorlopen in maximum 3 jaar tijd.

Wil je meer weten? Hier volgt een gedetailleerd 8-stappenplan. Met dit overzicht kom je alvast veel verder! Als je nog vragen zou hebben, kan je steeds terecht bij onze BIZONdere medewerkers op het nummer 09/2363009 of via info@bizonvzw.be.

 • STAP 1 – OVERTUIG JEZELF EN SCHRIJF JE IN! ;)

Je vindt meer informatie over ons vormingsaanbod via deze link. Klik op de cursus die je wenst te volgen en schrijf je meteen in voor een (hoofd)animatorcursus bij BIZON!.  Je inschrijven voor een cursus is niet enkel de eerste stap naar een attest, maar vooral een goede stap om je skills als (hoofd)animator verder te verfijnen! Inschrijven voor een animatorcursus kan vanaf het jaar dat je 16 wordt.

Let op! Deze stap is pas volledig als je naast het inschrijven voor een cursus, je jezelf ook registreert op https://cjsm.be/kavo/. Nadat je je geregistreerd hebt op deze website krijg je een KAVO ID, die je doorgeeft aan info@bizonvzw.be. Pas daarna kan je online gelinkt worden aan de cursus! Via de online tool van ‘mijnkadervorming’ zal je jouw traject, dus ook de komende stappen, kunnen bijhouden. Deze registratie is voor de overheid noodzakelijk om op het einde van je traject een erkend attest te kunnen krijgen.

Om in aanmerking te komen voor het starten van een (hoofd)animatortraject moet je ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Alle info over deze voorwaarden en dergelijke meer vind je onderaan deze pagina https://cjsm.be/kavo/

Voor een hoofdanimatorcursus te kunnen volgen moet je een animatorattest OF de nodige ervaring hebben (reeds enkele kampen en/of activiteiten als animator achter de rug hebben).

Bij BIZON is het zo dat, eens je een (hoofd)animator cursus hebt gevolgd, je niet meer mee kunt als deelnemer op kamp maar enkel als begeleider.

 • STAP 2 – DOMPEL JE ONDER IN DE WERELD VAN EEN (HOOFD)ANIMATOR

Je gaat mee op de (hoofd)animatorcursus, dit vormt het zogezegde ‘theoretische’ gedeelte. Het omvat 50 vormingsuren en duurt oftewel één week. Bij BIZON gaan we tijdens de cursus actief en creatief aan de slag! Je zal niet vaak stilzitten, maar je krijgt te horen en te zien hoe je op kamp en tijdens activiteiten het beste aan de slag kan.

Op het einde van de cursus krijg je een trajectbegeleider aangeduid, één van de instructoren op cursus. Deze persoon kan je steeds contacteren bij eventuele vragen doorheen jouw traject.

 • STAP 3 – BEWAAR JE ‘TRAJECTBOEKJE’ ONDER JE KUSSEN OF TUSSEN JE (SCHOOL)BOEKEN

Je krijgt een trajectboekje mee op het einde van de (hoofd)animatorcursus. Dat boekje wordt door elke jeugdwerkorganisatie in Vlaanderen gebruikt. Het onderdeel ‘cursus’ wordt door jou en jouw trajectbegeleider samen overlopen en al deels ingevuld op het einde van de cursus. Jullie spreken dan het verdere verloop van het traject af.  

Het is jouw taak om het trajectboekje goed te bewaren want je hebt het nog nodig tijdens je stage en tijdens het evaluatiemoment. Enkel een volledig ingevuld trajectboekje kan opgestuurd worden en in ruil daarvoor krijg je jouw (hoofd)animatorattest.

 • STAP 4 – ZET ALLE NIEUWE KENNIS OM IN HET ECHTE WERK:

OP ZOEK NAAR EEN STAGEPLAATS!

Je zoekt naar een stageplaats waar je in totaal minmum 50 uren als animator aan de slag kan gaan. BIZON en jouw trajectbegeleider helpen jou graag verder met deze zoektocht. Je kan je bijvoorbeeld inschrijven voor een BIZON kamp via deze link (kies een kamp naar keuze, kijk zeker eens naar de kampen specifiek voor monitoren die hun stage doen!). Eender welk kamp omvat voldoende stage-uren.

Een stage in een andere jeugdwerkorganisatie kan natuurlijk ook. Je kan je stage in één week volbrengen, bijvoorbeeld door een kamp te begeleiden. Je kan dit ook doen in verschillende periodes, bijvoorbeeld enkele uren per week en/of op verschillende stageplaatsen.

Vergeet niet om de gegevens van je stage in te vullen in je trajectboekje onder het luik ‘stage’. Ook breng je jouw trajectbegeleider op de hoogte waar je stage zal lopen.

 • STAP 5 – WIE WORDT JE ‘PARTNER-IN-CRIME’?

Tijdens je stage sta je er niet alleen voor! Je bespreekt met de verantwoordelijke van de organisatie waar je stage loopt wie jouw stagebegeleider zal zijn. De stagebegeleider is de persoon die jou doorheen de stage zal ondersteunen en samen met jou op het einde de stage evalueert. Deze persoon moet voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Een attest van instructeur;
 • een attest hoofdanimator;
 • een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 60 uur pedagogische vorming omvatten;
 • een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk;
 • een aantoonbare specifieke vorming hebt gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk.

Jij laat aan jouw trajectbegeleider van de cursus weten wie jouw stagebegeleider zal zijn en je wisselt de nodige contactgegevens uit. Laat weten welke opdrachten je zal uitvoeren in functie van je stage. De trajectbegeleider neemt indien nodig vooraf contact op met de stagebegeleider om de nodige informatie door te geven.

 • STAP 6 – BEZORG KINDEREN EN JONGEREN DE TIJD VAN HUN LEVEN!

Waarom wil je (hoofd)animator worden? Om kinderen en jongeren een toffe tijd te bezorgen natuurlijk! Het tweede grote deel van het traject bestaat uit de effectieve praktijkervaring als (hoofd)animator. Jij doet een stage van minimum 50 uren, waaraan ieder kamp van BIZON voldoet. Het is belangrijk dat jij jouw trajectboekje meeneemt want op het einde van de stage vult jouw stagebegeleider samen met jou het volgende deel in. Jullie gaan dan samen reflecteren over jouw handelen als (hoofd)animator. Je trajectbegeleider van de (hoofd)animatorcursus neemt na afloop van de stage contact op met jou én de stagebegeleider om te horen hoe je stage verlopen is.

 • STAP 7 – WERP EEN LAATSTE TERUGBLIK OP DE EERSTE TWEE GROTE STAPPEN

Theorie is één iets, praktijk iets anders … beide op elkaar afstemmen is meer dan 2! Daarom wordt er een terugkommoment georganiseerd. Op dit moment blikken we terug op de cursus en de stage met de volledige cursusgroep. Het trajectboekje wordt verder ingevuld en afgewerkt.

BIZON organiseert dit moment jaarlijks na de zomer op de eerste zaterdag van september Dat moment wordt dan ook gevolgd door een bedankingsfeest voor de BIZONdere vrijwilligers waarop jij natuurlijk ook uitgenodigd bent.

Dit terugkommoment is niet verplicht bij te wonen.

 • STAP 8 – CHECK NA EEN DRIETAL MAANDEN GEREGELD JE BRIEVENBUS!

Na de vorige stap heb je natuurlijk nog niet dat attest effectief in handen… Jouw trajectbegeleider bezorgt jouw trajectboekje, na het evaluatiemoment, aan het BIZON secretariaat. Zij brengen verder alles in orde. Je krijgt dan het attest (hoofd)animator, dat wordt afgeleverd door de afdeling Jeugd van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, thuis opgestuurd. Je krijgt dit normaal gezien zo’n drie maanden na afloop van je stage opgestuurd. Natuurlijk eindigt het verhaal niet na het ontvangen van dat papiertje, ga zeker terug mee op kamp en geef je ervaring door!