Meewerken aan Vorming in BIZON

Ben je gebeten om te weten?
Wil je mee nadenken over vorming binnen BIZON?
Wil je graag de BIZONnvisie verder uitwerken?
Wil je deze graag ervaring op doen in het geven van vormingen?

Laat het ons zeker weten!!