Algemene Vergadering

Iedere vzw moet wettelijk een Algemene Vergadering (AV) en een Raad van Bestuur (RvB) hebben. De formele bevoegdheden van de Algemene Vergadering worden bepaald door de vzw-wetgeving, de statuten en het Huishoudelijk Reglement van BIZON. Zo benoemt en kwijt de Algemene Vergadering bestuurders, geeft ze al dan niet goedkeuring aan de begroting…

BIZON kiest er voor om de leden van de Algemene Vergadering ook te betrekken bij inhoudelijke vraagstukken. Zo is de Algemene Vergadering een inspraakorgaan en klankbord voor alles wat de organisatie aangaat (vorming, vrijwilligersbeleid, specifieke projecten…).

De leden van de Algemene Vergadering worden tweejaarlijks verkozen. Zij bestaan uit vertegenwoordigers van actieve vrijwilligers, oud-vrijwilligers, de Raad van Bestuur en eventueel extern gecoöpteerden. Deze leden hebben stemrecht over de formele taken van de Algemene Vergadering. (voor meer details zie Huishoudelijk Reglement). Alle vrijwilligers van BIZON zijn welkom op de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering. De agenda wordt via de website en Facebook bekend gemaakt. Wil je dus je steentje bijdragen,… kom dan zeker eens langs!

Vanuit de vertegenwoordigers van de actieve vrijwilligers van de Algemene Vergadering worden twee personen verkozen die samen de ombudsdienst vormen. Wie dat zijn, kan je lezen via de FAQ.

LEDEN ALGEMENE VERGADERING 2020-2022

(1) vertegenwoordiger actieve vrijwilligers

Amélie Beyaert, Anouk Van Den Bosch, Astrid Vangerven, Dimitri Neskens, Femke Hoorelbeke, Hannes Vanhee, Jeroen Beunnens, Pieter-Jan Remaut, Shavalley Fornerino, Sophie Willockx

(2) vertegenwoordiger oud-vrijwilligers

Bert Verslyppe, Hans Druart

(3) vertegenwoordiger Raad van Bestuur

Aishia Meheus (voorzitter, voorzitter@bizonvzw.be), Cis Lagae, Jeroen Verstraete (secretaris), Tess Debacker

(4) vertegenwoordiger externen

Ester Laureys