Beleid

BIZON is er om kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie kampen aan te bieden. Om dat doel te verwezenlijken, moet er achter de schermen heel wat gebeuren, namelijk zorgen voor de nodige subsidies en een goed beleid verzekeren op verschillende vlakken.
Om subsidies te krijgen, moet BIZON om de vier jaar een beleidsnota opmaken, een beheersovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Overheid en jaarlijks een voortgangsrapport opmaken. BIZON kiest ervoor om dit beleidswerk niet op te vatten als een "verplicht nummertje”, maar om onze vrijwilligers en deelnemers zo veel mogelijk hierbij te betrekken. Daarom ondervragen we onze deelnemers over de kampen en activiteiten, betrekken we de vrijwilligers bij het bepalen van de doelstellingen en acties die we willen verwezenlijken en de budgetten die we daarvoor nodig hebben,... We proberen van dit "beleidswerk" een zinvol en participatief proces te maken en met succes!
De werkgroep Beleid coördineert de opmaak van beleidsdocumenten en de participatie van deelnemers en vrijwilligers. De werkgroep werkt hiervoor nauw samen met de RvB en de AV, die uiteindelijk beslissen na het voorbereidend werk van de werkgroep Beleid.
De werkgroep Beleid staat open voor alle vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van onze organisatie en graag een beetje "beleidsmatig" mee denken en werken. Interesse? Laat je niet afschrikken en laat van je horen!
 
Heb je vragen over deze werkgroep? Dan kan je altijd terecht bij:
Werkgroepvoorzitter:  
Werkgroepleden: Amber, Amélie, Kriene, Laure, Lien, Marianne, Pieter-Jan
Raad van Bestuur: Cis
Secretariaat: Jonas