Kamp- & Hoofdleiding

De Kamp- en Hoofdleiders (KHL) zijn de verantwoordelijken van de kampen binnen BIZON. Kamp- en Hoofdleiders bij BIZON dragen een grote verantwoordelijkheid en nemen een groot engagement op. Ze bereiden de kampen voor en dragen de filosofie van BIZON uit. Naast pedagogische, financiële en praktische voorbereidingen, coachen ze ook het kampteam en de monitoren op kamp. Nieuwe KHL wordt doorheen het jaar ondersteund om deze verantwoordelijkheid goed op te nemen.

Na de zomer wordt er samen met alle KHL grondig geëvalueerd. Op dit moment wordt er in groep, door de huidige KHL, een voorstel gedaan over potentiële nieuwe KHL. Er wordt hiervoor een inschatting gemaakt van de ervaring en competenties van actieve vrijwilligers. Met al deze namen gaan de Raad van Bestuur en secretariaat aan de slag om KHL-duo’s te vormen voor de kampen van het volgende jaar. Mensen die meer willen weten over wat KHL doet, kunnen terecht bij info@bizonvzw.be terecht. Mensen die interesse hebben om KHL te worden, laten dit best weten aan hun KHL of via de online evaluatie.

Heb je vragen over deze werkgroep? Dan kan je altijd terecht bij:

Werkgroepvoorzitter: Saartje
Werkgroepleden: Je vindt een overzicht van de leden van deze werkgroep (en hun kampen) op deze pagina.
Raad van Bestuur: Helena
Secretariaat: Dieter