Vorming

De werkgroep Vorming overkoepelt en verenigt een groot aantal vormingsinitiatieven binnen BIZON. Eerst en vooral zijn de instructoren van de animator- en hoofdanimatorcursussen en de vormingsweekends automatisch lid van de werkgroep. Een tweetal keer per jaar wordt een uitwisseling georganiseerd tussen alle instructoren. Daarnaast staat de werkgroep ook open voor iedereen die interesse heeft in het organiseren en geven van vorming.

Daarnaast worden ook de Startdag- en Pow Wow-vormingen, de vorming voor kamp- en hoofdleiding en alle mogelijke andere vormingsmomenten buiten de kampen opgenomen door de werkgroep. Het uitdenken van thema's, uitwerken van sessies en contacteren van sprekers behoren tot de taken.

BIZON draagt ook graag haar wijsheid uit: soms organiseren externe organisaties een vorming ivm de BIZON doelgroep of aanpak die verzorgd wordt door vrijwilligers vanuit de werkgroep vorming. Met andere woorden: alle initiatieven waar enigszins vorming aan de pas komt, passeren bij de werkgroep vorming de revue.

Heb je vragen over deze werkgroep? Dan kan je altijd terecht bij:

Werkgroepvoorzitter: Justine
Werkgroepleden: vrijwilligers animator- en hoofdanimatorcursus, vormingsweekends, externe vormingen, ...
Raad van Bestuur: Joan
Secretariaat: Wouter

Foto @Mooss vzw